DateTitle
2022/12/23中期报告 2022/20232022-12-23 12:24:59
2022/12/21关连交易 完成物业出售事项2022-12-21 14:22:24
2022/12/01董事会成员名单及角色与职务2022-12-01 15:53:37
2022/11/28截至2022年9月30日止六个月的中期业绩公告2022-11-28 15:49:57
2022/11/28委任执行董事2022-11-28 15:46:34
2022/11/25关连交易 物业出售事项 补充公告2022-11-25 15:42:14
2022/11/17关连交易 物业出售事项2022-11-17 15:38:42
2022/11/16董事会会议召开日期2022-11-16 15:32:48
2022/11/03截至2022年10月31日月份之股份发行人的证券变动月报表2022-11-03 15:28:50
2022/10/07截至2022年9月30日月份之股份发行人的证券变动月报表2022-10-07 15:25:37
2022/09/30执行董事之辞任2022-09-30 15:21:53
2022/09/30经修订及重订组织章程大纲及组织章程细则2022-09-30 15:17:56
2022/09/30于2022年9月30日举行之股东周年大会之投票结果2022-09-30 15:13:23
2022/09/07股东周年大会通告2022-09-07 15:08:51
2022/09/07发行及购回股份的一般授权;重选董事组织章程细则的建议修订;及股东周年大会通告2022-09-07 15:02:44
2022/09/07于2022年9月30日(星期五)举行的股东周年大会适用的代表委任表格2022-09-07 14:58:17
2022/09/06截至2022年8月31日月份之股份发行人的证券变动月报表2022-09-06 14:52:55
2022/08/31环境、社会及管治报告 20222022-08-31 14:45:46
2022/08/04截至2022年7月31日月份之股份发行人的证券变动月报表2022-08-04 14:40:09
2022/07/292022 年报2022-07-29 14:34:38
2022/07/20更改香港股份过户登记分处地址2022-07-20 14:10:01
2022/07/04截至2022年6月30日月份之股份发行人的证券变动月报表2022-07-04 14:03:18
2022/06/23截至2022年3月31日止年度的全年业绩公告2022-06-23 12:16:35
2022/06/23建议修订现有组织章程细则2022-06-23 12:10:46
2022/06/17盈利警告更新2022-06-17 12:01:52
2022/06/13董事会会议召开日期2022-06-13 11:55:48
2022/06/01截至2022年5月31日月份之股份发行人的证券变动月报表2022-06-01 11:51:20
2022/05/06截至2022年4月30日月份之股份发行人的证券变动月报表2022-05-06 11:46:27
2022/04/04截至2022年3月31日月份之股份发行人的证券变动月报表2022-04-04 11:40:54
2022/03/31盈利警告2022-03-31 11:33:07
2022/03/03截至2022年2月28日月份之股份发行人的证券变动月报表2022-03-03 11:28:01
2022/02/08截至2022年1月31日月份之股份发行人的证券变动月报表2022-02-08 11:21:15
2022/01/03截至2021年12月31日月份之股份发行人的证券变动月报表2022-01-03 11:16:44
2022简